Stop týrání uprchlíků!

Zpráva o bleskové akci na podporu hladovkářů vězněných v detenčním zařízení v Drahonicích.

Klárov

Ve čtvrtek 12. listopadu se konalo narychlo svolané shromáždění, které chtělo vyjádřit nesouhlas s podmínkami v detenčních zařízeních, kde jsou za ostnatými dráty zadržováni lidé prchající z oblastí postižených válkou a bídou. „Přijďme zapálit svíčku za každého běžence zajištěného v detencích v ČR,“ stálo na facebookové pozvánce.

V Praze na Klárově se odpoledne sešlo kolem šedesáti lidí, kteří ze zapálených svíček vytvořili nápis „Freedom“. Upozorňovali tak, že uprchlíci jsou v českých detenčních táborech vězněni týdny i měsíce bez informací o tom, proč jsou zadrženi, nemají dostupnou lékařskou péči, že dochází k rozdělování rodin a dokonce k tomu, že se za pobyt v detenci musí platit. To všechno je nesmyslné a navíc neetické a nemorální, protože uprchlíci jsou především lidé a český stát se k nim chová jako ke zrůdám.

Součástí akce byla motlitba, kterou přednesl evangelický farář Mikuláš Vymětal. Ten je v kontaktu s hladovkáři a na jeho popud se zde lidé sešli. Na Klárově zazněly také úryvky z prohlášení některých vězněných uprchlíků, kteří den před tím vyvěsili v drahonické detenční věznici nápisy „Svobodu“ a „My nejsme teroristé“, které pak na příkaz policie museli odstranit. Mluvčí hladovkářů k tomu dodali skromné přání: „Uvědomujeme si, že české zákony umožňují naše dlouhodobé věznění a akceptujeme to. Svou hladovkou však chceme přispět k tomu, abychom byli mírovou cestou propuštěni, přestože nevíme, jakým způsobem je to možné. Pokračujeme v hladovění.“

Jedna z dobrovolnic seznámila přítomné se svými zkušenostmi s uprchlíky, kteří zpravidla vůbec nechápou, proč jsou v detenčních táborech zavřeni. Následovaly proslovy a jasné sdělení každého z přítomných do megafonu – „ Propustit“. Poselství akce vyjadřoval jak transparent „Nenávist není řešení“, tak množství nápisů, které si lidé donesli. Na místě byla k dispozici také petice za propuštění všech lidí vězněných v českých detenčních zařízeních.

Převzato z http://www.afed.cz/text/6274/stop-tyrani-uprchliku