Solidaritu s protestujícími uprchlíky

Žádný člověk není ilegální

Anarchistická federace vyjadřuje solidaritu s lidmi, kteří jsou vězněni v důsledku toho, že utíkají před utrpením ve válce a bídě.

Anarchistická federace chce tímto dát na vědomí, že plně stojí za požadavky lidí, kteří jsou drženi za mřížemi a ostnatým drátem, jelikož se „provinili“ tím, že při svém putování za životem bez válek, bídy a utrpení narazili na Českou republiku. Na stát, jehož vláda, podporovaná lživými výroky prezidenta, štvaním médií a fašizující se částí společnosti, si dala za úkol, že jim znepříjemní život natolik, aby si i ostatní uvědomili, že to, před čím utíkají, je v jiné podobě čeká zde.


Lodnýn: akce na podporu uprchlíků

Londýn

Britští anarchisté pořádají protesty u konečné stanice Eurotunelu.

Anarchisté ze skupiny No Borders (Ne hranicím) uspořádali večer 24. října protestní akci na londýnském nádraží sv. Pankráce, aby upozornili na tíživou situaci uprchlíků. Zhruba sto padesát lidí se pokusilo proniknout na terminál Eurostar, který tvoří konečnou stanici vlakových linek jezdících do Evropy Eurotunelem pod La Manchem.


Solidaritu nelze podmiňovat

solidarita

Krátké zamyšlení našeho dlouholetého sympatizanta nad uprchlickou krizí

Základem anarchistické solidarity je přesvědčení, že člověku nemá stačit pouze jeho individuální svoboda, ale že je zapotřebí, aby byly svobodné všechny lidské bytosti. Anarchistická svoboda není svobodou meditujícího Buddhy, ale bouřícího se Spartaka. Zároveň si anarchisté uvědomují dluh, který má euroatlantická civilizace vůči tzv. třetímu světu. Nejedná se pouze o historický dluh, ale o dluh, který neustále roste. Anarchisté jsou proto jedni z těch, kteří na vykořisťování třetího světa dlouhodobě poukazují.


Skupina No Borders podporuje uprchlíky

Calais

Anarchisté z No Borders pomáhali uprchlíkům dostat se Eurotunelem do Británie.

Na dvě stě uprchlíků se za podpory anarchistů pokusilo 3. října vniknout do tunelu pod Lamanšským průlivem, aby se dostali do Británie. Uvnitř desetimílového podvodního tunelu vedoucího z francouzské strany došlo ke střetům mezi dobře organizovanými skupinami uprchlíků a policií.


Punk pro uprchlíky

Rozpor

Kapela Rozpor se rozhodla podpořit uprchlíky tím, co jí jde nejlépe – hudbou.

Diskuse ohledně uprchlíků není na Slovensku zas tak odlišná od té v Česku. Víc než často je z ní na zvracení. Jak nepropadnout depresi z tohoto stavu? Zvednout zadek a něco sami udělat. Inspirací může být například jasný a nesmlouvavý postoj bratislavské punkové kapely Rozpor, která nelenila a vyrazila 4. října povzbudit uprchlíky svou produkcí. Výsledný efekt byl nad očekávání úžasný jak pro kapelu, tak pro ty, kteří utíkají před válkou a bídou. Nejlepší ale bude nechat promluvit samotnou kapelu. Zde je její bezprostřední report:
 


Řecko: squaty pro uprchlíky

Athény

Anarchisté v Athénách obsadili budovu, aby poskytli uprchlíkům dočasný domov.

Na fasádě obsazeného domu v athénské čtvrti Exarchia, která je brána jako centrum anarchistického hnutí ve městě, se objevil transparent s nápisem „Uprchlíci, vítejte doma“. V úterý 22. září členové Antiautoritářského hnutí Athén (AK) obsadili bývalou univerzitní menzu, aby ji změnili v místo pro dočasný pobyt uprchlíků.


Už zase v Praze proti xenofobii

demo

Reportáž z demonstrace, která se konala v rámci mezinárodního akčního dne na podporu uprchlíků.

V sobotu 12. září jsme se v Praze opět postavili jako součást neformální koalice proti šíření xenofobie a nesnášenlivosti vůči uprchlíkům v rámci mezinárodního akčního dne, kdy se kromě Prahy demonstrovalo pod titulním heslem „Say it loud – say it clear – refugees are welcome here“ napříč Evropou.


Klinická pomoc uprchlíkům

Klinika v Maďarsku

Skutečná humanitární samospráva v praxi je možná a evidentně zatím jediná funkční.

Na pražské Klinice byla ve dnech 1.–3. září vyhlášena po předešlé úspěšné akci tohoto druhu sbírka materiální pomoci uprchlíkům mířícím do Evropy. Výzvu vzaly vážně stovky lidí a věcmi, které donesli, bylo až po strop zaplněno několik místností autonomního centra. Po vytřídění věcí a posouzení jejich potřebnosti na různých místech byl organizován jejich odvoz zadrženým uprchlíkům do Karlína, do detenčního tábora v Bělé, na budapešťské nádraží Keleti a na další místa v Maďarsku. Byla tak odstartována skutečná humanitární samospráva v praxi.


Sponti demo za uprchlíky

demo

Stručný report z přednášky o uprchlících a z demonstrace na jejich podporu.

Ve čtvrtek 3. září pořádala Iniciativa Ne rasismu! v pražském autonomním sociálním centru Klinika besedu s názvem „Současná uprchlická vlna v kontextech“. Již na Facebooku vyvolala pozvánka obrovský zájem, bylo proto rozhodnuto, že debata proběhne ve venkovních prostorách Kliniky. Nakonec na ni dorazilo přes dvě stě lidí, kteří měli možnost společně diskutovat o aktuálním tématu migrace, a především o možnostech pomoci lidem, kteří utíkají do Evropy před válkami a chudobou. Přítomní měli také možnost dozvědět se o podmínkách uprchlíků v detenčních zařízeních v Česku.


Proti Bartošovi a spol

obr.

Report z protiakce proti další xenofobní demonstraci v Praze.

V sobotu 15. srpna se nekonal pouze průvod Prague Pride, který jistě neunikl ničí pozornosti, ale také již třetí pražská akce náramně nahnědlé koalice, jejímž vůdcem je stále známější fašista Adam B. Bartoš. Tentokrát si Bartošova Národní demokracie a spřízněné organizace (od nácků z Generace identity přes klerofašouny z D.O.S.T. až po bizarní spolky à la Holešovská výzva či Monarchistické občanské sdružení) vybrala pro svůj „Tábor lidu“ Vyšehradské sady.